Our stores

Store address Working hours
Plantáž Bistro M. R. Štefánika 24/A (budova Sklenárstva Krivušová pri Kine Moskva, alebo od námestia cez pasáž 24 - Sklabinská) 03601 Martin

Phone: +421 950 557 552
Email: pizzaplantaz@gmail.com

IČO: 50730827
DIČ: 2120454743

Spoločnosť je zapísaná dňa 21.02.2017 v obchodnom registri,
vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 67216/L.

Monday:  13:00-18:50

Tuesday:  13:00-18:50

Wednesday:  13:00-18:50

Thursday:  13:00-18:50

Friday:  13:00-20:50

Saturday:  11:00-20:50

Sunday:  zatvorené